Gianantonio Guardi

Pen,brush,мел,white
Р-7649
展示更多

Gianantonio Guardi

1699–1760