Феликс Франсуа Жорж Филибер Зием

Canvas,oil
Ж-932
Montre plus

Феликс Франсуа Жорж Филибер Зием

1821–1911