Виктор II Вольфвут (?)
автор
Мадонна с младенцем. 1640-е