Джон Констебл
Вид на Хайгет с Хэмпстедских холмов. 1800–1837

Джон Констебл

1776–1837