Николаус Кнюпфер
автор
Византийская царица Атенаида (Феодосий II и Атенаида). Конец 1640-х

Николаус Кнюпфер

1593/1613–1655/1670