Иоганн Бартолд Йонгкинд

Wood,oil
Ж-3531
Montre plus

Иоганн Бартолд Йонгкинд

1819–1891