Иоганн Бартолд Йонгкинд

Canvas,oil
Ж-3440
Montre plus

Иоганн Бартолд Йонгкинд

1819–1891