Иоганн Бартолд Йонгкинд

Canvas,oil
Ж-3440
Mostrar más

Иоганн Бартолд Йонгкинд

1819–1891