Мартен Франс ван дер Хюлфт
автор
Игра на льду. 1640

Wood,oil
Диаметр 31,5 см. (круг)
Дар М.Б.Бенедиктов, Москва.
Ж-2885
  • Wood,oil
    Диаметр 31,5 см. (круг)
  • Дар М.Б.Бенедиктов, Москва.
  • Ж-2885
Show more